Uzávěrka 14. 3.

Horizont Evropa otevřel nové výzvy pro společenské a humanitní vědy v roce 2023

Publikováno 2. 1. 2023

Evropská komise otevřela 14. prosince 2022 možnost předkládat humanitní, společenskovědní a kulturně kreativní projekty do části programu Horizont Evropa – Kultura, kreativita a inkluzivní společnost.

Náplní projektů bude výzkum sociální, ekonomické, technologické a kulturní transformace. Výsledkem mají být nové poznatky k ozdravení demokracie a ochraně kulturních hodnot.

Příležitosti k financování jsou rozděleny do tří hlavních oblastí:

Výzva je vypsána pro rok 2023. Uzávěrka pro předkládání projektů je 14. března 2023.

Evropská komise k výzvám pořádá 17. ledna 2023 Informační den.

Více informací na stránkách European Research Executive Agency.