Uzávěrka 10. 10.

Hledají se nové projekty pro spolupráci v česko-německém pohraničí

Publikováno 29. 9. 2022

Spolkové ministerstvo zahraničních vyhlašuje výzvu pro projekty podporující spolupráci v česko-německém příhraničí, které budou dokončeny v roce 2022. Projekty mohou získat podporu ve výši 5 000 až 50 000 eur.

Přeshraniční spolupráce aktivně pomáhá k zachování míru. Přispívá k evropské integraci mezi občany EU na lokální úrovni i ke vzniku a rozvoji občanské společnosti. Příhraniční regiony totiž představují pomyslné švy Evropské unie a jsou základem evropské integrace.

Spolkové ministerstvo zahraničních věcí nabízí možnost finanční podpory pro projekty, které:

  • se věnují zlepšování spolupráce v česko-německém příhraničí,
  • na lokální úrovni upozorňují na téma česko-německé spolupráce,
  • prostřednictvím česko-německé přeshraniční spolupráce umožňují lidem žít Evropou,
  • podporují přeshraniční propojení a kontakty,
  • prostřednictvím česko-německého přeshraničního dialogu posilují demokracii a soudržnost v Evropě.

Podrobnosti