Uzávěrka 24. 10.

Hl. m. Praha – Program podpory provozu kulturních zařízení v souvislosti se zvýšením cen energií – výzva pro rok 2022

Publikováno 19. 9. 2022

Hlavní město Praha vyhlašuje Program podpory provozu kulturních zařízení v souvislosti se zvýšením cen energií pro rok 2022. Doplňující informace naleznete na webových stránkách https://kultura.praha.eu v sekci Programové dotace.

Dotace je určena na mimořádnou podporu provozu kulturních zařízení na území HMP, která jsou postižena zvýšením cen energií oproti období předcházejícímu roku 2022, v případě provozování galerie s minimální plochou 300 m² výstavních prostor. Kulturní zařízení musí být přístupné veřejnosti, musí sloužit k pravidelné organizované kulturní činnosti a provoz kulturního zařízení v roce 2022 musí být zajištěn po dobu minimálně 10 měsíců.

Způsobilé, výhradně neinvestiční náklady: náklady na spotřebu energií (elektrické energie, plynu a tepla).

Lhůta pro podání žádostí bude od 10. 10. 2022 do 24. 10. 2022.

Podrobnosti