Uzávěrka 31. 1.

Granty NSU Praha a GESTOR pro rok 2019

Publikováno 15. 11. 2018

Nadace pro současné umění Praha (NSU) a GESTOR – ochranný svaz autorský z. s. vypisují 27. ročník grantů na podporu výtvarných projektů realizovaných v roce 2019.

Výše finanční částky k rozdělení činí letos 1 615 000 Kč.

Zdrojem finančních prostředků pro granty udělované v roce 2019 je finanční částka svěřená NSU Praha společností GESTOR – ochranný svaz autorský z. s.

Uzávěrka podávání žádostí o granty je 31. ledna 2019.

Grantový program NSU Praha je vyhlašován každoročně od roku 1993.

Bližší informace o předchozích kolech a podmínkách podání žádosti lze nalézt na https://fca.fcca.cz/aktualne/