Uzávěrka 8. 2.

Granty Nadace ČLF – výzva na rok 2019

Publikováno 17. 12. 2018

Nadační program specifikuje pro každý kalendářní rok oblasti podpor udělovaných Nadací ČLF. Vyhlašuje jej správní rada Nadace ČLF, která rozhoduje jak o jeho zaměření, tak i o finančních částkách určených v rozpočtu nadace na jednotlivé oblasti.

Nadace ČLF upřednostňuje podporu umělecky náročných tvůrčích projektů, které se obracejí k užším okruhům čtenářů či diváků a jejichž potřeba podpory je větší než u tvorby, která se řadí do uměleckého mainstreamu. V oblasti vědy je dlouhodobou prioritou podpora vědeckých periodik a mladých vědců.

  • Konečným termínem podání žádostí je čtvrtek 28. 2. 2019. Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace zpřístupněné na těchto webových stránkách a zaslání jedné vytištěné kopie žádosti s podpisem.
  • Pro žádosti o poskytnutí cestovních stipendií vědeckých pracovníků jsou vyhlášeny dva termíny, a to:
    pátek 22. 3. 2019 a pátek 6. 9. 2019.
  • Konečný termín pro zaslání knih navrhovaných na Cenu Josefa Hlávky za rok 2018  je pátek 8. 2. 2019.

Více na https://nclf.cz/nadacni-program/