Uzávěrka 10. 6.

Granty na podporu překladů z baskičtiny a španělštiny – výzva v r. 2019

Publikováno 3. 6. 2019

Institut Etxepare Basque vyhlašuje výzvu na podporu překladů z baskičtiny či španělštiny v případě, že jedná o autory, kteří jsou rezidenty Baskicka.

V případě textů s nižší obtížností lze žádat o příspěvek ve výši 0,012 eura za znak, v případě poezie a dalších obtížnějších textů je sazba 0,021 eura za znak (bez mezer). K žádosti o grant je zapotřebí doložit elektronickou kopii překládaného díla, ukázku překladu, životopis překladatele/ky a katalog nakladatelství, povolení majitelů autorských práv k překladu a publikaci díla a podepsanou překladatelskou smlouvu. V případě překladu ze španělštiny je nutné doložit potvrzení o rezidenci autora/ky v Baskicku.

Uzávěrka pro odeslání žádostí je 10. června 2019.

Podrobné informace jsou dostupné zde.