Uzávěrka 31. 8.

Granty na podporu překladů děl maďarských autorů/ek – výzva v r. 2020

Publikováno 23. 7. 2020

Petőfi Literary Fund vypisuje výzvu na podporu překladů děl maďarských autorů a autorek do cizích jazyků.

Grant je určen podporu překladů a publikování maďarské beletrie a literatury faktu z oblasti kultury či historie. Žádosti budou hodnoceny na základě literární kvality či vědeckého přínosu zvoleného díla, proveditelnosti žádosti a okolností, jež jsou vázány na vydání publikace. Uzávěrka pro odeslání žádostí je 31. srpna 2020.

Podrobné informace o podmínkách grantové žádosti lze nalézt zde.