Uzávěrka 23. 10.

Grantová výzva NFNZ Podzim 2022: investigativní a analytická žurnalistika

Publikováno 5. 10. 2022

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky vyhlašuje grantovou výzvu Podzim 2022, jejímž cílem je přispět k zajištění a šíření svobodných, názorově pluralitních a společensky důležitých informací, které ctí a obhajují principy liberální demokracie.

Cíle a téma výzvy

Granty jsou určeny na oblast domácí investigativní a analytické žurnalistiky s důrazem na aktuální problematiku s celospolečenským přínosem.

Maximální výše podpory pro 1 projekt: 250 000 Kč

Celková výše finanční podpory: 1 250 000 Kč

Podmínky získání grantu a detailní informace o výzvě najdete na webových stránkách fondu.

Komu je grant určen

  • Finanční podpora je určena médiím s transparentní vlastnickou strukturou, která nejsou finančně či personálně propojena s politickým uskupením či zájmovou nebo podnikatelskou skupinou.
  • O grant se mohou ucházet také jednotlivci působící mimo redakce.
  • Udělení podpory je vyloučeno pro veřejnoprávní média (žadatelé s nimi mohou spolupracovat při šíření výstupů projektu).
  • Podrobnější popis podmínek poskytování příspěvků naleznete v Zakládací listině NFNZ (čl. VII)Směrnici o kvalifikačních kritériích pro granty.

Termíny

  • Vyhlášení grantové výzvy: 3. října 2022
  • Uzávěrka pro přihlášení: 23. října 2022
  • Oznámení výsledků udělení grantů: nejpozději do 1. 12. 2022
  • Délka trvání projektu: v období od 1. 12. 2022 (nejdříve od termínu podpisu smlouvy) max. do 31. 8. 2023. V odůvodněných případech může NFNZ schválit delší dobu zpracování tématu, pokud o to žadatel v žádosti požádá (například u tištěného měsíčníku).
  • Odevzdání závěrečné zprávy: do 1 měsíce od realizace projektu, nejpozději však do 30. 9. 2023 (pokud nebyla schválena delší realizace)

Odevzdání žádosti

Všechny  formuláře nutné pro odevzdání žádosti jsou ke stažení zde.

Žádost včetně všech požadovaných příloh posílejte pouze elektronicky na adresu , do předmětu uveďte Žádost o grant Podzim 2022.