Uzávěrka 27. 8.

Grantová podpora pro překlady ze španělštiny do češtiny – výzva v roce 2019

Publikováno 1. 8. 2019

Španělské ministerstvo kultury a sportu vypsalo konkurz na finanční podporu pro překlady do cizích jazyků, jejichž cílem je šířit španělské kulturní dědictví. Podpora je určená jak španělským, tak zahraničním nakladatelům.

Žádosti je možné podávat do 27. srpna 2019 včetně. Zahraniční subjekty ovšem musí navíc zažádat i o elektronické přístupové údaje, a to do 20. srpna 2019.

Podrobné informace naleznete na www.exteriores.gob.es/Embajadas/PRAGA/cs/Noticias/Paginas/Zpravy_2019.aspx