Uzávěrka 31. 8.

Grant na podporu vydání ilustrovaných knih maďarských autorů/ek

Publikováno 23. 7. 2020

Petőfi Literary Fund vypisuje výzvu na podporu publikování ilustrovaných knih maďarských autorů/ek.

Grant je určen podporu publikování ilustrovaných knih, tj. dětské literatury, kuchařek, uměleckých publikací a dalších. Prostředky lze využít na úhradu produkčních výdajů do výše 50 % celkových nákladů. Žádosti budou hodnoceny na základě literární, umělecké či profesionální kvality zvoleného díla, proveditelnosti žádosti a okolností, jež jsou vázány na vydání publikace.

Uzávěrka pro odeslání žádostí je 31. srpna 2020.

Podrobné informace o podmínkách grantové žádosti lze nalézt zde.