Uzávěrka 19. 9.

Uzávěrka třetího kola Go and See v roce 2021 se blíží!

Publikováno 15. 9. 2021

Na základě pověření MK ČR vyhlašuje IDU výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění.

Cílem programu je posílení mezinárodní spolupráce a profesní růst umělců a kulturních pracovníků prostřednictvím individuálních výjezdů na akce v zahraničí.

V souvislosti s epidemií COVID-19 je výzva v roce 2021 vyhlášena v těchto okruzích:

  • Individuální výjezd na profesní akci v zahraničí.
  • Podpora vytváření propagačních a prezentačních materiálů individuálních uměleckých osobností.
  • Účast individuálních umělců a kulturních pracovníků na zpoplatněných mezinárodních on-line konferencích a workshopech.

Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.

Základní podmínky

Žádosti lze předkládat pouze za tyto obory, popřípadě jejich kombinaci:

  • scénická umění: divadlo, tanec, nový cirkus
  • hudba
  • literatura
  • výtvarné umění včetně designu
  • architektura
  • kulturní management

Žadatel může být podpořen v jednom kalendářním roce žádat pouze 1x a nemůže kombinovat více podprogramů výzvy (např. podporu výjezd do zahraničí a podporu tvorby portfolia v anglickém jazyce). Výzva je výhradně určena na podporu jednotlivce, nikoliv organizace.

Obvyklá podpora na jednu akci se pohybuje v rozmezí mezi 10–30 tisíci Kč.

Více zde.