Uzávěrka 28. 11.

Go and See vyhlašuje 4. kolo výzvy v roce 2021

Publikováno 16. 11. 2021

Na základě pověření MK ČR vyhlašuje IDU jako zadavatel výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění.

Cílem programu je posílení mezinárodní spolupráce a profesní růst umělců a kulturních pracovníků prostřednictvím individuálních výjezdů na akce v zahraničí.

V souvislosti s epidemií COVID-19 je výzva v roce 2021 vyhlášena v těchto okruzích:

  • Individuální výjezd na profesní akci v zahraničí
  • Podpora vytváření propagačních a prezentačních materiálů individuálních uměleckých osobností
  • Účast individuálních umělců a kulturních pracovníků na zpoplatněných mezinárodních on-line konferencích a workshopech

Výzva je otevřena pro akce konané od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021

Uzávěrka výzvy je 28. 11. 2021.

Podrobnosti