Uzávěrka 7. 2.

Go and See vyhlašuje 1. kolo výzvy v roce 2022

Publikováno 12. 1. 2022

Na základě pověření Ministerstva kultury vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav (IDU) jako zadavatel výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění.

Cílem programu je posílení mezinárodní spolupráce a profesní růst umělců a kulturních pracovníků prostřednictvím individuálních výjezdů na akce v zahraničí.

V souvislosti s epidemií COVID-19 je výzva v roce 2021 vyhlášena v těchto okruzích:

  • Individuální výjezd na profesní akci v zahraničí.
  • Podpora vytváření propagačních a prezentačních materiálů individuálních uměleckých osobností.
  • Účast individuálních umělců a kulturních pracovníků na zpoplatněných mezinárodních on-line konferencích a workshopech.

Základní podmínky

Žádosti lze předkládat pouze za tyto obory, popřípadě jejich kombinaci:

  • scénická umění: divadlo, tanec, nový cirkus,
  • hudba,
  • literatura,
  • výtvarné umění včetně designu,
  • architektura,
  • kulturní management.

Přihlášení bude možné do 7. února 2022.

Podrobnosti