Uzávěrka 15. 9.

Fondy EHP – výzvy na podporu bilaterálních setkání pro přípravu projektů

Publikováno 3. 7. 2019

Jedná se o výzvy v rámci programu Kultura se zaměřením na současné umění, uměleckou a kulturní kritiku, posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem a revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví.

Granty jsou určeny pro žadatele, kteří mají zájem realizovat svůj projekt ve spolupráci s partnerem/partnery z donorských států (Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska) a slouží pro usnadnění navázání bilaterální spolupráce v projektech.

Žádosti lze podávat průběžně od 12. července 2019 do 15. srpna 2019 (pozn. redakce Culturenet: uzávěrka byla prodloužena do 15. září 2019) nebo do vyčerpání celkové alokace. Podporované iniciativy musí být realizovány nejpozději do 30. září 2019.

Veškeré informace najete na https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/vyzvy