Uzávěrka 31. 12.

Fondy EHP a Norska – vyhlášení 4. otevřené výzvy z Fondu pro bilaterální vztahy

Publikováno 2. 5. 2022

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo dne 28. dubna 2022 čtvrtou otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy.

Fond pro bilaterální vztahy byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (donorské státy) a slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států.

Celkový objem finančních prostředků pro 4. otevřenou výzvu činí 9 780 000 Kč (400 000 EUR).

Žádosti o grant mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 31. prosince 2023, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Podrobnosti