Uzávěrka 14. 10.

Fondy EHP a Norska – Podpora zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací

Publikováno 27. 7. 2021

Ministerstvo financí vyhlásilo dne 28. 6. 2021 výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů z Fondů EHP 2014–2021 v rámci malého grantového schématu se zaměřením na zapojování občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací na místní úrovni.

Více zde.