Fond Boženy Němcové

Publikováno 15. 7. 2019

Posláním fondu je shromažďovat a poskytovat prostředky spisovatelům a překladatelům, kteří se dostali do stavu hmotné nouze.

Nadace ČLF poskytuje finanční příspěvek k překlenutí finanční tísně nebo příspěvek na léčení v souladu s posláním fondu spisovatelům a překladatelům, kteří se pro věk nebo nemoc nemohou soustavně věnovat  tvůrčí práci, a výjimečně pozůstalým rodinným příslušníkům nebo těm, kteří se nacházejí v kritické situaci. Žadatelé se mohou obrátit přímo na Nadaci Českého literárního fondu jako poskytovatele podpory.

Více informací naleznete na https://nclf.cz/fond-bozeny-nemcove/.