Uzávěrka 24. 3.

Evropský inovační a technologický institut – podpora kulturních a kreativních odvětví – výzva KIC

Publikováno 2. 12. 2021

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil výzvu na předkládání návrhů projektů na ustavení v pořadí již devátého znalostního a inovačního společenství (Knowledge and Innovation Community, KIC), které pokryje oblast kulturních a kreativních odvětví a průmyslů.

Culture and Creative Sectors and Industries (CCSI) patří mezi přední evropské poskytovatele pracovních míst s potenciálem poskytovat řešení některých nejnaléhavějších sociálně-ekonomických problémů společnosti, ke kterým patří např. regionální rozdíly, strukturální problémy a v poslední době pandemie COVID-19. EIT CCSI pomůže sjednotit kulturní a kreativní organizace z podnikatelského sektoru, vysokoškolského vzdělávání a výzkumu v udržitelném celoevropském inovačním partnerství.

Tisková zpráva EIT je zde a text výzvy zde. Užitečné FAQ najdete zde.

Návrhy je nutné podávat výhradně prostřednictvím Portálu pro finanční příležitosti a veřejné zakázky (FTOP) zde.

Webinář (7. 12. 2021, 10.00 až 11.30)