Uzávěrka 3. 5.

EU a AKT spouští nový program na podporu kulturních průmyslů

Publikováno 26. 4. 2019

Evropská unie a Africká, Karibská a Pacifická skupina států spouští nový program, jehož cílem je udržitelný rozvoj kreativních průmyslů. Součástí programu je dotační schéma určené pro financování audiovizuální produkce.

Cílem programu je podpora kulturních a kreativních odvětví v 79 státech AKT, a to skrze podporu výroby a distribuce kvalitní produkce a prostřednictvím nových možností financování. Rozpočet projektu ve výši 40 milionů euro je určen na rozvoj kulturních a kreativních odvětví v zemích AKT, dále na podporu vzniku audiovizuálních děl a na správu digitální platformy pro rozvoj spolupráce mezi kulturními profesionály ze zemí EU, AKT a dalších.

Detailní informace o programu lze nalézt zde.

Podrobnosti o grantech na podporu audiovizuální produkce jsou dostupné zde. Uzávěrka pro odeslání žádostí je 3. června 2019 v 16.00.