Uzávěrka 27. 6.

Edice Vysočiny 2022 – výzva

Publikováno 16. 6. 2022

Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 20 000 Kč, maximální činí 100 000 Kč.

Dotace podporuje ediční činnosti směřující k uchování identity a kolektivní paměti obyvatel kraje připomenutím významných osobností a historických událostí a dále se zaměřuje na prezentaci hmotného i nehmotného kulturního dědictví kraje, popularizaci přírodního bohatství Vysočiny a péči o životní prostředí.

Podrobnosti