Dělicí linie ve společnosti – mimořádná grantová výzva

Publikováno 26. 11. 2018

Česko-německý fond budoucnosti vyhlašuje mimořádnou grantovou výzvu, v rámci níž podpoří projekty, které směřují k překonávání dělicích linií ve společnosti.

Česko-německý fond budoucnosti je nadační fond, který podporuje vzájemnou spolupráci mezi Čechy a Němci. Problém rozdělení společnosti je palčivý jak v České republice, tak i v Německu.

V rámci mimořádné grantové výzvy budou příspěvkem až ve výši 70 % projektových nákladů podpořeny takové společné česko-německé aktivity, které se staví proti rozdělujícím tendencím, pátrají po jejich příčinách a důsledcích a podporují dialog uvnitř společnosti. Vítány jsou inovativní a kreativní přístupy z kulturní a umělecké oblasti, ale také vzdělávací a diskuzní formáty.

O podporu svých nových česko-německých aktivit až do výše 70 % mohou nadto žádat také subjekty z menších obcí, městských periférií nebo z oblastí se sociálním napětím. Není nutné, aby souvisely s tématem rozdělené společnosti. Vítány jsou zejména několikadenní setkávací formáty středních odborných škol/učilišť a center pro mládež.

Mimořádná grantová výzva je vyhlášena jako Téma roku 2019. O podporu v rámci tohoto programu je možno žádat čtvrtletně, poprvé k 31. 12. 2018, naposledy k 31. 12. 2019. Podmínkou podpoření žádosti je aktivní zapojení českého i německého partnera do projektu.

Další informace najdete na www.fb.cz/co-podporujeme/tema-roku/2019/pojd-do-toho-prekonavani-delicich-linii-ve-spolecnosti.

Vaše projektové nápady s námi před podáním žádosti konzultujte. Pomůže vám s nimi Jacob Venuß, E , T 266 312 004.