Culture Moves Europe – nové schéma mobility pro umělce a kulturní pracovníky

Publikováno 1. 8. 2022

Evropská komise a Goethe-Institut podepsaly 20. července 2022 dohodu o čerpání rozpočtu ve výši 21 milionů eur určeného na mobilitu umělců a kulturních pracovníků v příštích třech letech.

Culture Moves Europe nabídne granty:

  • umělcům,
  • kulturním subjektům,
  • a hostitelským organizacím.

ze všech kulturních a tvůrčích odvětví, jimiž se zabývá část Kultura programu Kreativní Evropa. Schéma věnuje zvláštní pozornost začínajícím umělcům.

Cílem je umožnit přibližně 7 000 umělců, tvůrců a kulturních pracovníků:

  • vycestovat do zahraničí za účelem profesního rozvoje nebo mezinárodní spolupráce,
  • koprodukovat,
  • spolupracovat na tvorbě,
  • představit svá díla novému publiku.

Očekává se, že první výzvy budou vyhlášeny na podzim roku 2022.