Confrontations: Sessions in East European Art History – výzva k účasti

Publikováno 20. 10. 2018

Post-socialist Art Centre (PACT), Institute of Advanced Studies UCL, s podporou iniciativy Getty Foundation’s Connecting Art Histories, zahajuje nový výzkumný projekt nazvaný Confrontations: Sessions in East European Art History.

Odborníci na počátku nebo uprostřed své kariéry se nyní mohou přihlásit do čtyř setkání, která se uskuteční v Lublani/Záhřebu, Praze/Bratislavě, Londýně/Paříži a Varšavě/Lodži v roce 2019–2020.

Projekt se zabývá spletitou historii východoevropského umění a skládá se ze čtyř sympozií – každé z nich je koncipováno jako týdenní setkání účastníků, kteří se budou účastnit diskuzí, představovat své výzkumy a účastnit se programu návštěv různých míst, jako jsou muzea, galerie, umělecké ateliéry nebo specializované archivy. 

Témata jednotlivých setkání budou vycházet z charakteru lokálních uměleckých sbírek a umělecko-historických zajímavostí v konkrétních městech, ve kterých se setkání konají. 

Od každého účastníka se očekává, že se v průběhu projektu aktivně účastní diskuzí a zúčastní se všech čtyřech setkání.

Cestovní a ubytovací výdaje budou pokryty.

Více informací naleznete zde, přihlášky zasílejte do konce listopadu 2018.