Uzávěrka 31. 1.

Chomutov – podpora kultury, kreativity, regionální historie a komunitního rozvoje 2023

Publikováno 30. 1. 2023

Program podporuje aktivity, které rozvíjejí kreativitu zapojených osob, lokální patriotismus občanů města a rozšíří obecnou vzdělanost v oboru historie, přispívají k oživení veřejného prostoru a vedou ke zkvalitnění sousedských vztahů a rozšíření možností trávení volného času ve městě.

Kdo může být žadatelem?

Právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání, s výjimkou organizací zřizovaných statutárním městem Chomutovem a organizací zřizovaných Ústeckým krajem. Dále fyzické osoby.

Podrobnosti