Uzávěrka 27. 3.

Chcete pozvat do ČR tvůrce či kulturní manažery ze zemí Východního partnerství? Pomůže vám výzva EU4Culture

Publikováno 15. 3. 2023

Projekt EU4Culture financovaný Evropskou unií vyhlašuje třetí výzvu k předkládání žádostí o granty na podporu mobility umělců a kulturních pracovníků ze zemí Východního partnerství: Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny.

Granty EU4Culture na mobilitu jsou určeny na stáže, studijní pobyty, konference, profesní rozvoj a další aktivity, které podporují výměnu znalostí a mezikulturní dialog.

Soutěže se mohou zúčastnit umělci nebo kulturní pracovníci ze všech kulturních odvětví. Musí se jednat o občany nebo osoby s legálním pobytem v těchto zemích starší 18 let. Soutěž nabízí zvláštní příležitosti žadatelům s bydlištěm v jiných než hlavních městech.

Podrobnosti