Uzávěrka 31. 10.

Česko-polské fórum – výzva pro rok 2023

Publikováno 3. 10. 2022

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty v rámci dotačního titulu Česko-polské fórum pro nestátní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty pro rok 2023.

Cílem dotačního titulu Česko-polské fórum (ČPF) je podpora nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů. Podporovány jsou pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Projekty musí být realizovány a ukončeny v roce 2023.

Vítány jsou žádosti oprávněných subjektů z celé České republiky, tj. nikoli pouze z oblastí či regionů sousedících s Polskem. Žadatelé by měli věnovat náležitou pozornost zpřístupnění výstupů projektu co nejširšímu okruhu konečných uživatelů a vhodně je propagovat moderními komunikačními prostředky vč. sociálních sítí.

Celková výše dotačního titulu je přibližně 2 500 000 Kč. Maximální výše dotace poskytovatele na jeden projekt činí 299 999 Kč.

Podrobnosti