Uzávěrka 31. 12.

Česko-německý fond budoucnosti vyhlásil své Téma roku 2020

Publikováno 22. 11. 2019

Pod názvem „Budoucnost je teď – jednejme udržitelně“ budeme v následujícím roce výrazněji podporovat česko-německé projekty, které se věnují ekologii, ochraně přírody i životního prostředí, ekologickému vzdělávání nebo udržitelnému životnímu stylu.

Tato témata v současnosti mobilizuji nejenom miliony mladých lidí, ale symbolizují také výzvy, kterým je možno čelit pouze společně a bez ohledu na státní hranice.

Cílem naší výzvy je, aby Češi a Němci o těchto tématech společně více diskutovali, vzájemně se inspirovali a podnikali konkrétní kroky k jejich zvládání. Projekty vztahující se k Tématu roku mohou být realizovány ve všech oblastech podporovaných Fondem a mohou získat podporu až ve výši 70 % celkových nákladů. O finanční příspěvek je možno žádat již teď, nejpozději však do 31. 12. 2020. Bližší informace najdete v příloze tohoto mailu, na našem webu.

Nabízíme vám rovněž možnost konzultovat svůj projektový záměr dopředu s Jacobem Venußem, referentem zodpovědným za tento program, E , T 266 312 004.

Více zde.

Těšíme se na vaše nápady a projekty.