Uzávěrka 31. 3.

Česko-německý fond budoucnosti – Mimořádný program na podporu nestátních paměťových institucí

Publikováno 3. 2. 2022

Díky Česko-německé deklaraci přestaly být temné kapitoly česko-německých dějin předmětem politických a právních rozbrojů, ale přesunuly se více do roviny vědeckého zkoumání a paměťové kultury.

Máme radost, že v obou zemích se najde celá řada organizací i aktivit, které se tématu věnují. Vnímáme však také, že tyto iniciativy čelí řadě výzev, potýkají se s nedostatkem financí a rychlý odchod posledních pamětníků je staví před otázku, co dále.

Našim Mimořádným programem chceme podpořit inovativní česko-německé iniciativy, které nemohou počítat s pravidelnou státní podporou.

Podrobnosti