Byla vyhlášena výzva Bridging Culture and Audiovisual Content through Digital

Publikováno 28. 5. 2019

Evropská komise a Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizi (EACEA) vyhlásily v rámci programu Kreativní Evropa výzvu Bridging Culture and Audiovisual Content through Digital.

Cílem výzvy je podpora testování nových mezisektorových přístupů k financování, distribuci a prodeji umělecké tvorby.

Podpora bude poskytnuta na projekty, které:
a) představují nové formy tvorby na rozhraní mezi různými kulturními a kreativními odvětvími, včetně audiovizuálního odvětví, a prostřednictvím využívání inovativních technologií, včetně virtuální reality;
nebo
b) podporují inovativní meziodvětvové přístupy a nástroje pro usnadnění přístupu, distribuce, propagace nebo zpeněžení kultury a tvořivosti, včetně kulturního dědictví.

Více informací o výzvě na stránkách Kreativní Evropy můžete nalézt zde.

Dokumenty k výzvě včetně návodu k přihlášení a kontaktů můžete nalézt zde.