Uzávěrka 30. 9.

Brno: vyhlašujeme jednoleté a dvouleté dotační programy na rok 2023

Publikováno 14. 6. 2022

Každý rok vypisuje Odbor kultury MMB dotační programy pro podporu kultury v Brně. Letošní rok není výjimkou a město opět podpoří kulturu v devíti oblastech v jednoletých i dvouletých programech. Brněnští radní na začátku června schválili také finální složení hodnoticích komisí.

Dotační programy pro roky 2023 a 2023–2024

Letos vyhlašujeme dotační programy v oblasti kultury pro rok 2023 (jednoleté dotace) a 2023–2024 (dvouleté dotace). Žádosti můžete podávat v  termínu od 15. 8. do 30. 9. 2022 na našem webu dotace-kultura.brno.cz. Na stejném odkazu budou postupně zveřejněny i nové manuály na podávání žádostí o dotace a termín školení.

Složení hodnoticích komisí pro poskytování dotací v oblasti kultury

Na nové složení komisí se můžete podívat na https://dotace.brno.cz/hodnotitele/. Hodnoticí komise v oblasti kultury mají celkem pět členů/členek. Jednoho člena/členku vybrala veřejnost pomocí hlasování přes Brno iD, jednoho doporučil Odbor kultury MMB, jeden byl vybrán z akademického prostředí vysokých škol a dva členové/členky byli vybráni z řad Komise kulturní Rady města Brna nebo na základě jejího doporučení. Funkční období hodnoticích komisí je dvouleté.

Dotační programy i složení komisí schválila Rada města Brna na své schůzi č. R8/222 dne 1. 6. 2022.

Více informací najdete také na dotace.brno.cz.