Uzávěrka 15. 6.

Asia-Europe Foundation (ASEF) – iniciativa Mobility First! Cultural Mobility – výzva v r. 2019

Publikováno 7. 1. 2019

Program podporuje obousměrnou mobilitu umělců a kulturních profesionálů mezi Evropou a Asií a posiluje příležitosti pro osobní setkávání, jež by byly základem pro evropsko-asijskou kooperaci umělců a kulturních organizací.

ASEF organizuje různé formy kulturní spolupráce mezi Asií a Evropou – umělecké spolupráce, meziregionální sítě, dialog o politice a strategiích i dialog mezi uměleckým sektorem a vládními, kulturními orgány.

V průběhu roku 2019 jsou čtyři uzávěrky: 31. 1., 15. 3., 31. 4. a 15. 6.

Více na www.asef.live/mobilityfirst2019