Uzávěrka 22. 12.

2. výzva programu Covid – Kultura (MK ČR) prodloužena

Publikováno 20. 11. 2020

Vzhledem k vysokému zájmu žadatelů byla tato výzva prodloužena do 22. 12. 2020.

Doplnění: O jednorázovou podporu pro OSVČ definovanou programem mohou požádat také umělci nebo umělecko-technické profese, kteří na území ČR mají pouze přechodný pobyt a jde o podnikatele EU. U těchto podnikatelů dojde k začlenění do programu. Zde budeme vycházet z povinnosti státu zacházet s občany Evropské unie, kteří na území daného státu legálně pobývají, a to včetně poskytování sociální pomoci vyplývající ze směrnice 2004/38/ES o právech občanu EU.

Všechny informace týkající se této výzvy naleznete zde.

Pozn. Culturenetu: „V rámci prodloužení výzvy bude žadatelům umožněna kombinace programu COVID-Kultura s programem Ošetřovné pro OSVČ. Jedná se o plošnou kombinaci podpory v obou programech. OSVČ podnikající v kultuře si tedy mohou zažádat jak v programu COVID-Kultura, tak v Ošetřovné pro OSVČ.“ (Zdroj: Twitter Ministerstva kultury, 23. 11. 2020)