7. 3.

Změny v kultuře a COVID – výtvarné umění, muzea a knihovny – workshop

Publikováno 2. 3. 2022

Jak promítnout zkušenost s pandemií do strategie organizací z oblasti výtvarného umění pomocí metody Business Model Generation.

Akademie IDU vás zve na workshopy zaměřené na nastavení strategických změn vašich kulturních organizací způsobené pandemií COVID-19 s využitím metody Business Model Generation (BMG). Workshopy jsou určené manažerským týmům kulturních organizací primárně z oblasti výtvarného umění, které cítí potřebu zamyslet se nad možnými změnami modelů fungování svých organizací.

‍Pandemická krize významně dopadá na kulturní organizace a ovlivňuje jejich činnost. Využijte příležitost zamyslet se nad tím, jak se s tímto stavem vypořádat a jak tomu přizpůsobit fungování vaší organizace? Nalézáte v této situaci prostor pro inovace?

Uzávěrka: 3. 3. 2022

Podrobnosti