21. 3.

Změny v kultuře a COVID – divadlo a tanec – workshop

Publikováno 15. 3. 2022

Jak promítnout zkušenost s pandemií do strategie organizací z oblasti divadla a tance pomocí metody Business Model Generation.

Akademie IDU Vás zve na workshopy zaměřené na nastavení strategických změn vašich kulturních organizací způsobené pandemií COVID-19 s využitím metody Business Model Generation (BMG). Workshopy jsou určené manažerským týmům kulturních organizací primárně z oblasti divadla, které cítí potřebu zamyslet se nad možnými změnami modelů fungování svých organizací.

‍Pandemická krize významně dopadá na kulturní organizace a ovlivňuje jejich činnost. Využijte příležitost zamyslet se nad tím, jak se s tímto stavem vypořádat a jak tomu přizpůsobit fungování vaší organizace? Nalézáte v této situaci prostor pro inovace?

Uzávěrka: 17. 3. 2022

Podrobnosti