Žít s obrazy. Artotéka jako možný způsob prezentace současného umění a edukace – mez. sympoziu

Publikováno 13. 3. 2019

Sympozium otevře diskuzi o naplňování poslání artoték – veřejných půjčoven umění – a o jejich významu pro muzejní a knihovní instituce. Pozornost bude věnována i problematice budování uměleckých sbírek artoték, stejně jako provozním otázkám těchto institucí.

Příspěvky budou simultánně překládány do češtiny a němčiny. Účast na sympoziu je zdarma, nicméně registrace je z kapacitních důvodů povinná.   

>>>  REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Sympozium pořádá Moravská galerie v Brně a k ní přidružené Centrum nových strategií muzejní prezentace ve spolupráci s Artothek Niederösterreich v Kremži v rámci projektu Artotéky realizovaného z programu FMP Rakousko – Česká republika za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu České republiky.

Termn a místo konání: 5. 4. 2019 10.00 až 16.00, Místodržitelský palác, Moravská galerie v Brně, Moravské náměstí 1a, Brno

Více zde.