Záznamy cyklu webinářů Scénická umění online

Publikováno 3. 7. 2020

Z dotazníkového šetření zaměřeného na aktuální potřeby českých scénických umění v důsledku pandemie vyplynulo, že v této oblasti chybí řadě zástupců českého divadla a tance nejen finanční zdroje, ale také znalosti, dovednosti a know-how.

Cyklus online diskusních setkání Jak na scénická umění online? se konal ve dnech 8. až 11. 6. 2020 a reagoval na nové podmínky, které pro živé umění přinesla vládní opatření zavedená v důsledku pandemie. Řada umělců i organizací přistoupila během mimořádného stavu k zpřístupňování své tvorby prostřednictvím digitálních médií. Problematika zpřístupňování jak nových uměleckých obsahů a živých přenosů, tak již existujících záznamů či jejich nových verzí připomněla i otevřela řadu metodologických otázek, vyvolala obavy z úbytku živých produkcí v budoucnosti a zároveň klade nové nároky na umělce i kulturní pracovníky působící ve sféře scénických změní.

Záznamy webinářů: