Závěry Pražského kulturního fóra 2023 – podpora investičního potenciálu kultury a vznik oborové federace

Publikováno 18. 5. 2023

V pořadí 3. ročník kulturní a mezioborové konference Pražské kulturní fórum, které za podpory hlavního města Prahy pořádá Kreativní Praha, proběhl 20. dubna 2023 v Divadle Archa.

Letošní ročník s podtitulem Kultura je investice se zaměřil na investiční potenciál kultury a kulturních a kreativních odvětví, a to jak v čistě ekonomické rovině, tak v přínosu pro duševní zdraví, městský rozvoj i další společenská témata. Odborníci napříč profesními obory na konferenci jednohlasně podpořili investiční potenciál kultury a kulturních a kreativních odvětví a vznik oborové federace, která bude zastupovat všechna kulturní a kreativní odvětví. Její realizace bude hlavním výstupem letošního ročníku Pražského kulturního fóra. Konferenci navštívilo více než dvě stě účastníků, nejen z hlediska divácké návštěvnosti se jednalo o nejúspěšnější ročník. Další ročník Pražského kulturního fóra se uskuteční v dubnu 2024.

Více než dvě stě kulturních odborníků, pedagogů, oborových pracovníků a studentů se zúčastnilo Pražského kulturního fóra 2023, které se 20. dubna 2023 uskutečnilo v Divadle Archa. Návštěvníky na konferenci přivítal nejprve Jiří Sulženko, ředitel Odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy, a poté ji úvodním slovem otevřel náměstek primátora pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče, výstavnictví a péče o zvířata Jiří Pospíšil. „Leitmotivem letošní konference je kultura je investice a já se pod to stoprocentně podepisuji. Těší mě, že hlavní město Praha má konferenci, která se věnuje rozvoji kultury a příbuzných odvětví“, řekl Pospíšil. Ročník s podtitulem Kultura je investice se věnoval tématu nevyužitého potenciálu kultury a kulturních a kreativních odvětví, které dominovalo všem programovým panelům. Odborníci popsali nedostatečné financování odvětví a zároveň upozornili na nevyužitý potenciál kulturních a kreativních odvětví, která dnes neplní pouze společenskou roli, ale i ekonomickou nebo zdravotní. Na závěr podpořili vznik oborové federace, která by aktéry z těchto oborů zastupovala, a o jejímž vzniku se už vedou jednání. Před třemi lety jsme Pražské kulturní fórum zakládali proto, abychom propojili mezinárodní odborníky s těmi českými. Přirozeným způsobem tak vznikla platforma pro otevírání nových témat a mezioborovou spolupráci, která se letos zhmotnila v souhlasu nad konkrétními kroky k založení oborové Federace kulturních a kreativních odvětví,“ doplňuje ředitel Kreativní Prahy Petr Peřinka. Dramaturgie konference sestávala ze tří programových bloků, které návštěvníkům nabídly různé pohledy na investiční potenciál kultury: zdravotní (Wellbeing), ekonomický (Economy) a environmentální (Environment).

Kultura je investice/Wellbeing: Bez kultury a kreativity není duševní zdraví 

První programový panel moderovala Hana Slívová z Českého rozhlasu Vltava a diskuse se zúčastnili klinický psycholog Daniel Krejcar, manažerka vzdělávacích aktivit Pražského inovačního institutu Vendula Ježková, dramaterapeut a spoluzakladatel Asociace dramaterapeutů Viktor Dočkal a umělkyně Kateřina Šedá. Po úvodní prezentaci Rarity Zbranci z výzkumného týmu Culture for Health se panelisté nejprve věnovali praktickým dopadům kultury na duševní zdraví a příklady ze své praxe toto tvrzení jednoznačně podpořili. Daniel Krejcar vyzval obecenstvo, aby se aktivně podílelo na diskusi o podobě psychiatrické péče a zapojení kultury do jejích standardů. Největší divácky zájem si zájem si získala Kateřina Šedá, která hovořila o zkušenostech ze svých uměleckých performancí, a mimo jiné vyzvala k mezioborové spolupráci, bez níž není možné dosáhnout udržitelných řešení.

Kultura je investice/Economy: Budoucnost je v kreativních odvětvích

Ryze praktickou diskusi o ekonomickém potenciálu kultury a kulturních a kreativních odvětví vedli hosté panelu Economy, kterými byli viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, europoslankyně Martina Dlabajová a analytik Pražského inovačního institutu Jakub Bakule. Z Německa je pozdravil a svými zkušenostmi otevřel diskusi Bernd Fesel z Evropského inovačního a technologického institutu.  Zajímavá debata, na kterou reagovali i diváci z publika, přinesla jasný závěr. Kulturní a kreativní odvětví jsou jedno z mála konkurenceschopných odvětví a bez jejich rozvoje se v budoucnosti neobejdeme. Již nyní kulturní a kreativní odvětví tvoří 4,4 % evropského HDP, což je více než automobilový nebo farmaceutický průmysl. V závěru podpořili panelisté myšlenku, aby v blízké budoucnosti vznikla Federace kulturních a kreativních odvětví, která by zastupovala klasické kulturní obory i nové ekonomické činnosti kultury, které se dynamicky rozvíjejí. Diskusi moderoval Mario Kubaš z České televize.

Kultura je investice/Environment: Kreativita do rozvoje měst patří 

Závěrečný panel se věnoval zapojení kulturních aktérů do rozvoje našich měst a ideově vycházel z evropské iniciativy New European Bauhaus, která si právě klade za cíl zapojit do environmentálního rozvoje měst i designéry, umělce a další kulturní a kreativní profese. Inovační manažer Tomáš Vácha z Operátor ICT, architektka a urbanistka Rozálie Kašparová z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a expertka na kulturní a kreativní odvětví Zora Jaurová diskutovali o přínosech takové spolupráce, podpořili ji zkušenostmi ze své praxe a vybídli zástupce měst k rozvoji tzv. smart city. Jedná se o taková města, ve kterých různé profesní skupiny spolupracují a využívají technologie a kreativitu k jejich rozvoji. V zahraničí již běžnou praxi popsala na úvod diskuse Malin Kock Hansen z Design and Architecture Norway, moderoval ji divadelní manažer a moderátor Petr Prokop z kulturního centra Vzlet.

Programové panely konference otevřely i řadu dalších témat, například důležitost kreativního vzdělávání nebo podporu sbírání kulturních dat a zpracovávání následných analýz. Napříč panely panovala shoda o důležitosti meziresortní komunikace, spolupráce a zapojení všech relevantních aktérů pro plné využití potenciálu kultury a kulturních a kreativních odvětví. Konkrétním výstupem letošního ročníku Pražského kulturního fóra by měl být vznik oborové Federace kulturních a kreativních odvětví. Další ročník Pražského kulturního fóra se uskuteční v dubnu 2024.