Zářijové workshopy ve Švandově divadle, pomalu ale jistě PLNO!

Publikováno 3. 6. 2020

Po nucené pauze vám velmi rádi představujeme bohatou nabídku zářijových workshopů ve Švandově divadle. Čeká nás oblíbený hlasový workshop se zakončením v profesionálním nahrávacím studiu, herecký-pohybový workshop pod vedením herečky a mimky Anny Kukuczkové, a taky pokročilá edice toho pěveckého!

Hlasový workshop

On air

TERMÍNY NEJBLIŽŠÍHO WORKSHOPU (1 workshop = 3 lekce po třech hodinách)

16., 23. a 30. 9. 2020 vždy v čase 16.00 až 19.00

Cena: 1 080 Kč

Hlasová, dechová a artikulační cvičení, interpretace různých textů, vše spojené s návštěvou profesionálního nahrávacího studia a výroba vlastního CD.

První dvě setkání jsou převážně zaměřena na hlasová, dechová a artikulační cvičení a etudy spojené s hlasovým aparátem. V rámci individuálních předpokladů se naučíme jak zacházet s hlasem: správně vyslovovat, dýchat, využívat optimální rezonanční prostory atd. Pomocí konkrétních cvičení a srozumitelného výkladu bude každý účastník veden k tomu, aby dokázal zvládnout bez námahy „umluvit“ větší prostor a aby se pomocí konkrétních dechových cvičení dokázal vypořádat s trémou či strachem. Při posledním setkání účastníci dílen natočí v nahrávacím studiu Švandova divadla CD s nahrávkou vlastního hlasového projevu.

Vede Michaela Jadrná.

Herecký-pohybový workshop

Beze slov

TERMÍNY NEJBLIŽŠÍHO WORKSHOPU

víkendový speciál: 19. a 20. 9 2020 vždy od 14:30 do 19:00

Cena: 1 000 Kč

Hercova mysl vykonává na jevišti mnoho procesů. Kromě prožívání postavy je to mnoho technických věci, které je třeba si osvojit. Vztah k prostoru, kolegům a předmětům, vztah k divákovi. To vše ovšem vychází z jeho vlastního těla a práce s ním.

Přijďte si osvojit pohyb a existenci v jevištním prostoru. Rozšířit své vědomí, vnímání sebe sama a to i ve vztahu ke svému okolí. Přijďte najít možnosti svého těla a mysli. Najít skrze své tělo fungující postavy. Pocítit hmatatelnou energii vznikající v magickém prostoru, které se nazývá jeviště.

Vítán je každý, kdo má zájem o herectví, má zkušenosti či jen touhy.

Pro tento kurz není třeba mít závratnou fyzickou kondici, ale možná se společně trochu zpotíme.

Cvičení jsou zaměřena na práci s tělem, prostorem, partnerem, fokusem a energií.

Maximální počet účastníků: 12

Minimální věk: 16 let

Vede Anna Kukuczková.

MgA. Anna Kukuczková, DiS. je absolventkou Vyšší odborné školy herecké v Praze a katedry Pantomimy a poté katedry Nonverbálního divadla Akademie múzických umění v Praze. Zde studovala pod vedením pedagogů MgA. Radima Vizváry, Ph.D., MgA. Martina Sochora Ph.D., MgA. Romana Horáka a MgA. Miřenky Čechové, Ph.D.

V minulosti spolupracovala se skupinami MIME PRAGUE a Tichá opera a v současnosti to jsou Cirkus Sakra, Teatro Comico, AM&C a Opera studio Praha. Pravidelně vystupuje na festivalech jako je MIME FEST, MY MIME, PAN, Zlatá Praha nebo International Mime Art festival ve Varšavě. Externě pracuje v Národním divadle v Praze a Městských divadlech pražských. Je zakládajícím členem pantomimické skupiny Kozel ve fraku a česko-francouzského kabaretního dua Cabarécie. Má v repertoáru autorská představení a mnoho etud. Účinkuje v inscenacích v žánrech pantomima, nonverbální divadlo, clownerie, commedia dell´arte, fyzické divadlo, tanec, opera a činohra. Věnuje se také pedagogické činnosti – například externě na Katedře nonverbálního divadla na HAMU, na festivalech PAN v Liptovském Mikuláši nebo Letní bláznění v Chebu či v rámci přípravných kurzů při Mezinárodní konzervatoři Praha a absolventských projektů Ateliéru fyzického divadla na JAMU.

Pěvecký workshop pro pokročilé

Objev skryté možnosti svého hlasu

TERMÍNY NEJBLIŽŠÍHO WORKSHOPU (jedná se čtyři na sebe navazující setkání)

3. 9. od 16.00 do 19.00 a 10., 17., 25. 9. 2020 od 16.00 do 18.00

Cena: 1 080 Kč

Po mnoha poptávkách po pěveckém workshopu pro pokročilé, jsme se rozhodli otevřít speciální dílnu pro zkušenější zájemce.

Tentokrát navážeme na workshop Objev skryté možnosti svého hlasu a soustředíme se na hlubší zkoumání vašeho hlasu.

Workshop je určen pro ty, kteří se již alespoň jednou Pěveckého workshopu zúčastnili a chtějí dále ve výuce pokračovat nebo pro ty, kteří mají zkušenosti se sborovým či sólovým zpěvem.

Cílem workshopu je rozvinout vaše hlasové schopnosti, posunout je na vyšší úroveň a zdokonalit pěveckou techniku.

Budete si moci zazpívat mnohohlasé sborové skladby a dle chuti a vašich hlasových možností i skladby sólové.

Součástí výuky budou i intonační a rytmická cvičení, ale především je důležitá radost ze zpěvu.

Vede Blanka Popková.