Workshop tvůrčího psaní ve Švandově divadle

Publikováno 3. 12. 2018

Workshop tvůrčího psaní Piš, jak umíš…

TERMÍNY NEJBLIŽŠÍHO WORKSHOPU: 14. 12. 2018, 4., 11. a 25. 1. 2019 vždy od 16.00 do 19.00

Workshop tvůrčího psaní s dramaturgem a autorem Švandova divadla Davidem Košťákem.

Kurz je zaměřen na rozvíjení individuálních dispozic k této aktivitě. Mj. se pokusí účastníkům pojmenovat nástroje, které má autor k dispozici, a naučit je být lepším čtenářem svého díla. Společně budeme hledat způsoby, jak emoce vyvolané vnímáním vnějšího světa přetavit v dramatický text.
V neposlední řadě se budeme věnovat i metodám prevence vůči tvůrčímu bloku.

CENA: 900 Kč

REZERVACE:
Barbora Vacková
T 234 651 259 a 724 840 442
E