7. 6.

Workshop pro edukátory/ky z kulturních institucí Olomouckého kraje

Publikováno 5. 5. 2023

Cílem workshopu je představení východisek a praxe Kreativního vzdělávání. Workshop prakticky uchopuje teoretické koncepty kreativního učení, které používá Společnost pro kreativitu ve vzdělávání (kreativní návyky myšlení, vysokofunkční prostředí k učení, designový proces a participativní proces).

Workshop bude zaměřen na propojování a rozvoj spolupráce aktérů formálního a neformálního vzdělávání. Účastníci se pod vedením SPKV zaměří na kvalitu edukačních programů a společně budou diskutovat nad vlastní praxí. Definují si, jaká je jejich role jako edukátora – jakým způsobem se dá pracovat s učitelem či umělcem tak, aby vzájemnou synergií zlepšovali kvalitu vlastní práce, či jak mohou přemýšlet a konat ve vztahu k budováním komunity a rozvíjení veřejného prostoru.

Cílem workshopu je také navázání a budování partnerství institucí neformálního vzdělávání a Inovačního centra Olomouckého kraje. Účastníci na závěr obdrží certifikát o absolvování workshopu.

Workshop je zdarma.

Kdy: 7. 6. 2023 od 13.00 do 18.00

Kde: Vlastivědné muzeum v Olomouci, Radeckého sál, nám. Republiky 5, Olomouc

Registrační formulář