23. 5.

w♀men in art… podpora žen v umění – konference

Publikováno 30. 3. 2023

První ročník konference w♀men in art věnující se podpoře žen v umění. (Nejenom) po celou sezonu 2022/2023 CO.LABS podporuje ženy (nejen) umělkyně.

První ročník konference w♀men in art věnující se podpoře žen v umění. (Nejenom) po celou sezonu 2022/2023 CO.LABS podporuje ženy (nejen) umělkyně. Konference vyrůstá z poslání zóny nezávislého umění CO.LABS, které reflektuje současné potřeby umělecké sféry a usiluje o aktivní zabezpečení podpory, rozvíjení a růst uměleckého sektoru s důrazem na angažovanost, posouvání úrovně kvality a hranic uměleckých druhů a žánrů. Konference w♀men in art si klade za cíl propojení českých a zahraničních umělkyň a odbornic s odbornou veřejností, ale také propojení umělců a umělkyň z nezávislé i zřizované sféry navzájem. Nabízí prostor pro prezentaci své práce/tvorby, možnost inspirovat se, sdílet, navzájem naslouchat, a učit se.

Tématem prvního ročníku je Nepoměr. Ambicí konference je konečně otevřít témata týkající se žen v umění. Témata, která jsou zde s námi dlouho, ale z nějakého důvodu se jim vyhýbáme. Je v umění skutečně méně žen než mužů? Je pravdivá teze, že žen v umění na vedoucích pozicích je rapidně méně než mužů? A jaké mohou být příčiny onoho nepoměru? Těch všech se chceme dotknout a především je nahlas pojmenovat:

  • Ženy a leadership. Mateřství a výkon povolání. Status umělkyně.
  • Pay gap.
  • Ženy v kolektivech.
  • Umělecké vysoké školy a následný nástup do praxe.

FOKUS… ŽENA V UMĚNÍ.

OPTIKOU… ŽEN NEJEN V UMĚNÍ. 

V průběhu jednoho dne se nám představí velké množství žen, které formou příspěvků otevřou výše nastíněná témata. V letošní roce se ve výběru hostek konference zaměříme na odbornice z oblasti gender studies, feminismu, sociologie, psychologie, ale také z umělecké praxe, konkrétně z oblasti performing arts. Velké množství příspěvků/tematických okruhů konference bude věnovaných obecným problémům či fenoménům, se kterými se ženy působící v oblasti umění potýkají napříč různými profesemi.

Program

10.00–11.00 – registrace účastníků konferenční přehlídky

11.00–12.30 – možnost sebeprezentace – prezentace umělkyň, uměleckých kolektivů – OPEN MIC

12.45–13.45 – představení IF

13.45–15.30 – pauza (obed; networking nebo chill)

15.30–18.30 – konference za účasti speciálních hostek

18.30–19.15 – pauza (večeře, networking nebo chill)

19.30–21.30 – představení katalyzátor_stability

21.45–23.00 – diskuze s tvůrkyněmi a tvůrci inscenace katalyzátor_stabilityIF

Konference se koná 23. 5. 2023 v CO.LABS (Kounicova 20, Brno).

Registrace

Kapacita konference je omezená, proto v případě vašeho zájmu, prosíme o závazné potvrzení vaší účasti. V případě změny nás prosím kontaktujte na e-mail . Součástí registračního formuláře je rovněž možnost přihlásit se k prezentaci sebe a své tvorby na OPEN MIC.

Moderátorka konference: Karolína Vaňková

Konference w♀men in art je podpořená grantem EU Next Generation a Národního plánu obnovy Výzvy č. 4/2022 Rozvoj kompetencí pracovníků KKS: projekty mezinárodní umělecké a odborné spolupráce v ČR.