Vzdělávací program Plavo Theatre 2019 (Srbsko) – výzva

Publikováno 28. 4. 2019

Divadelní laboratoř Plavo v Bělehradě vyzývá performativní umělce a umělkyně, aby se zúčastnili dvoutýdenního vzdělávacího programu v červenci 2019.

Two Open Weeks of Plavo Theatre je mezinárodní vzdělávací program, jehož cílem je seznámit účastníky s metodologií divadelního kolektivu Plavo. Tato metodologie spočívá v chápání divadla jako prostoru pro komunikaci, sebepoznání a diskusi. Program je určený pro herce/čky, režiséry/ky, tanečníky/ce a další osoby se zájmem o scénické umění. Kurz se uskuteční od 8. do 19. července 2019, účastníci ze zemí střední Evropy (včetně České republiky) mají nárok na úhradu nákladů spojených s cestou a ubytováním.

Počet míst v kurzu je omezen, a proto je nutné odeslat přihlášku v nejbližším možném termínu. Registrační formulář a podrobné informace jsou dostupné na E .