Výzva Akademie IDU 2021 prodloužena

Publikováno 14. 1. 2021

Otevíráme další ročník vzdělávacího programu Akademie IDU pro kulturní manažery v roce 2021.

Akademie vás provede plánováním v současné krizové situaci, zaměří se strategické myšlení, plánování a leadership. Zohlední práci týmů v online prostoru včetně jejich motivace a kontroly. Program se bude konat ve třech dvoudenních blocích od února do června, pod vedením lektorů a koučů budete hledat strategické řešení stávající situace i plán do budoucna.

Kurz je určen vedoucím pracovníkům (ředitelkám/ředitelům) kulturních organizací, kteří chtějí pracovat na definování a dosahování cílů svých organizací.Předpokladem účasti je, aby se vaše organizace nacházela ve stavu vhodném pro plánování, tedy chtěla svůj stávající stav změnit a hledat způsoby, jak změny dosáhnout. Pro na stavení stability vaší organizace i v době krize, schopnost rozvíjet umělecké nápady či síťovat se na mezinárodní úrovni potřebujete vědět, kdo přesně jste, co a pro koho děláte a kam směřujete.

To vám pomůžeme pojmenovat ve formě strategického, eventuálně krizového plánu.

Vybraní účastníci budou během tří dvoudenních workshopů a dvou individuálních konzultací (on i offline) kontinuálně pracovat na řešení konkrétních úkolů, které povedou k vypracování celkového strategického, nebo krizového plánu vaší organizace. K zadávání i odevzdání úkolů využijeme prostředí Google Classroom. Kromě strategií se kurz bude věnovat i dovednostem nutným pro její naplnění. Seznámíte se s tím, jak pracovat s hodnotami vašich zaměstnanců tak, aby byli motivovaní. Naučíte se techniky komunikačních dovedností, jak správně vést hodnoticí pohovory, jak být dobrým leaderem i jak zaujmout svojí myšlenkou díky dobrému pitchingu.

V kurzu budeme respektovat danou situaci a potřebnou adaptaci vašich organizací na novou „postcovidovou realitu“. Budeme sdílet dobrou praxi a spolupráci napříč odvětvími a hledat vhodné nové struktury a obsahy. Každá organizace nominuje dva účastníky: ředitele/ku a kolegu/ni z vedení organizace. Účastníci se zavazují k účasti na všech akcích programu.

Přihlaste se do 15. ledna 2021 (pozn. Culturenetu: datum uzávěrky bylo posunuto na 22. ledna 2021).

Více zde.