Využití tabletů v muzejní edukaci – workshop

Publikováno 19. 7. 2019

Lektoři Muzea umění Olomouc budou v rámci projektu NAKI II prezentovat výsledky různých vzdělávacích přístupů při práci s tablety.

OFICIÁLNÍ PROGRAM
po 23. 9. 2019 | 10.00–15.45
Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Sněmovní nám. 1, Kroměříž

BONUSOVÝ PROGRAM
po 23. 9. 2019 | 17.00–19.00 | Květná zahrada Kroměříž
út 24. 9. 2019 | 10.00–12.00 hodin | Květná zahrada Kroměříž
Generála Svobody 1192/39, Kroměříž

POŘADATEL: Muzeum umění Olomouc | státní příspěvková organizace
Denisova 47, Olomouc

LEKTOŘI: Mgr. Petr Hudec, Mgr. Hana Lamatová, Mgr. Marek Šobáň, Ph.D., Mgr. Lenka Trantírková

HOST: doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

ANOTACE: Workshop bude prezentovat výsledky různých vzdělávacích přístupů při práci s tablety uplatněných v edukační části projektu NAKI II s názvem Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna. Účastníkům bude představena kroměřížská verze aplikace Sen biskupa Karla, jež slouží jako samoobslužný průvodce pro rodiny s dětmi Arcidiecézním muzeu Kroměříž. Dále bude představena potencialita využití mobilních aplikací, které nebyly primárně určeny pro práci v muzejním či galerijním prostředí, ale přesto je možné je kreativním způsobem uplatnit v muzejní edukaci. WORKSHOP JE ZDARMA. Ubytování a stravu si zajišťuje a hradí každý účastník individuálně.

INFORMACE: Mgr. Lenka Trantírková | ; Mgr. Marek Šobáň, Ph.D. | E | T 770 147 526

Konečný termín pro přihlašování: 13. 9. 2019

FORMULÁŘ PRO PŘIHLÁŠENÍ (https://drive.google.com/open?id=19qsAgmzbBXy5PX853X9BVtrri8ho4ohmpkw7EKHdEsQ)

________________________________

OFICIÁLNÍ PROGRAM
po 23. 9. 2019 | 10.00–15.45
Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Sněmovní nám. 1, Kroměříž

10.00–10.45
Prezentace edukační části projektu NAKI II s názvem Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna

10.45–11.00 Pauza

11.00–12.00
Rozdělení účastníků na pracovní skupiny
I. skupina – prohlídka expozice AMK s aplikací Sen biskupa Karla
II. skupina – workshop Tvůrčí využití tabletu v expozici AMK

12.00–13.30 Oběd

13.30–14.30
I. skupina – workshop Tvůrčí využití tabletu v expozici AMK
II. skupina – prohlídka expozice AMK s aplikací Sen biskupa Karla

14.30–14.45 Pauza

14.45–15.45
Moderovaná diskuze s lektory projektu (moderátorka: doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.)

BONUSOVÝ PROGRAM
po 23. 9. 2019 | 17.00–19.00 | Květná zahrada Kroměříž
Mediální proměny (http://www.nczk.cz/medialni-promeny.html)

út 24. 9. 2019 | 10.00–12.00 | Květná zahrada Kroměříž
Zahrada všemi smysly

________________________________

Workshop je realizován jako součást projektu Za chrám, město a vlast, podpořeného z grantového programu Ministerstva kultury České republiky NAKI II: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2020 (DG16P02M013).

LETÁK