18. 9.

Vykolejit – diskuzní večer k (post)pandemické situaci

Publikováno 15. 9. 2020

Centrum experimentálního divadla ve spolupráci s Divadlem Husa na provázku, HaDivadlem a platformou Terén pořádají v pátek 18. září 2020 diskuzní večer s názvem Vykolejit. Během čtyř debat, které moderují 4 různí moderátoři vystoupí celkem 13 hostů.

Centrum experimentálního divadla, Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo a Terén tímto společným projektem reflektují aktuální dění ve společnosti a zahajují tím také začínající divadelní sezonu 2020/2021.

  • Vyloučení jednotlivců a skupin v době pandemie i mimo ni.
  • Budoucnost životního prostředí uprostřed ekonomické krize.
  • Problematika financování a plánování v oblasti kultury.
  • Fenomén krize jako výchozí situace k nastolování témat.

V pátek 18. září 2020 od 16 hodin bude ve Velkém sále Divadla Husa na provázku třináct hostů a čtyři moderátoři debatovat o tématech, která v Centru experimentálního divadla pokládáme za důležitá.

Období nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 a jeho důsledky považujeme v mnoha ohledech za bezprecedentní. Čelíme zcela novým rizikům, ale současně pozorujeme, jak nenadálá situace prohlubuje již stávající systémové slabiny. Chceme se vracet do starých kolejí i s jejich strukturálními problémy, či vnímáme současný krizový stav jako
příležitost pro hlubší změny?

Centrum experimentálního divadla nabízí jedinečnou příležitost tento turbulentní čas kriticky nahlédnout a společně promýšlet nejenom cesty k rekonstrukci stavu před pandemií, ale zejména možné podoby transformace – vědomého vykolejení z dosavadních tras uvažování a forem sebeorganizace.

16.00 Na okraj: fenomén vyloučení
Moderuje: Lea Surovcová, redaktorka a moderátorka
Hosté: Iva Holmerová, lékařka a gerontoložka; Edita Stejskalová, členka Rady vlády pro záležitosti romské menšiny; Anna Šabatová, aktivistka v oblasti lidských práv

17.15 Budoucnost environmentu?
Moderuje: Matěj Metelec, publicista a redaktor
Hosté: Eva Fraňková, environmentalistka; Yvonna Gailly, environmentalistka, ředitelka institutu Veronica; Radek Kubala, novinář a aktivista

18.30 Kultura: její plánování a podpora
Moderuje: Olga Škochová Bláhová, expertka na kulturní politiku
Hosté: Jakub Bakule, člen kabinetu Ministerstva kultury ČR; Tomáš Koláčný, 2. náměstek primátorky města Brna; Miroslav Oščatka, ředitel Centra experimentálního divadla

20.00 Krize. Která?
Moderuje: Milena Bartlová, historička umění
Hosté: Pavel Barša, filozof a politolog; Naďa Johanisová, ekologická ekonomka; Jakub Macek, sociolog médií; Vladimír Špidla, politik, ředitel Masarykovy demokratické akademie