14. 2.

Vize tance představí Oborovou strategii nezávislého tanečního a pohybového umění

Publikováno 14. 12. 2022

Jedná se o výstup projektu Vize tance 2021–⁠2022, který si kladl za cíl zmapovat projektovým způsobem současný stav oboru nezávislého tanečního a pohybového umění a nabídnout možnou strategii budoucího směřování.

Strategický dokument sestává ze čtyř základních částí: metodiky, analýzy současného stavu a trendů, návrhové části a rozšiřujících příloh. Obsah a rozsah analytické části zahrnuje zejména výstupy činnosti pracovních skupin Vize tance a přizvaných odborníků. Během let 2021 a 2022 proběhla celá řada setkání pracovních skupin, seminářů a kulatých stolů, v rámci kterých docházelo kontinuálně k mapování současného stavu tanečního a pohybového umění. Dalším zdrojem informací byly výstupy ze dvou mezinárodních konferencí, pořádaných Vizí tance v průběhu let 2021 a 2022 a nezávislý on-line dotazník, který se týkal mapování potřeb umělců a tvůrců působících v rámci tanečního oboru v České republice a proběhl na jaře tohoto roku. Dokument zpracovala na základě těchto podkladů strategická konzultantka Vize tance, Mgr. Blanka Marková, Ph.D. K připomínkování dokumentu byly v závěrečné fázi přizváni členové Vize tance a další odborníci.

Dokument by měl sloužit oboru současného tance a nezávislého tanečního divadla coby odrazový můstek pro definování potřeb, priorit a možností rozvoje a umožní určit si strategii a vizi pro své budoucí směřování, minimálně do roku 2030.

Oficiální představení oborové strategie proběhne 14. února 2023.

Více informací o činnosti Vize tance naleznete na webových stránkách www.vizetance.org a facebookovém profilu https://www.facebook.com/vizetance.

Profesní organizace Vize tance je oborovou platformou pro rozvoj pohybového umění. Sdružuje a mezinárodně síťuje nezávislé profesionály, ať už jsou to fyzické osoby nebo organizace, které působí na scéně současného tance a pohybového umění v České republice. Mezi členy patří i celé soubory a příspěvkové organizace. Oborová platforma se věnuje i výzkumu a advokacii současného pohybového umění

Vize tance realizuje svoji činnost s podporou Fondů EHP a Norska, Ministerstva kultury a Hlavního města Prahy.