19. 10.

Vilém Sochůrek: Divadelní fotografie a její dokumentace – přednáška

Publikováno 17. 10. 2022

Kabinet pro studium českého divadla Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) a Katedra divadelních studií FF MU Brno pořádají přednášku Denisy Šťastné a Věry Velemanové.

Skrze autorovo dílo budeme uvažovat o fenoménu divadelní fotografie jako médiu,  které zaznamenává inscenační tvar, a přitom se za jistých podmínek samo stává artefaktem.

Dotkneme se metod i rozdílných přístupů charakteristických pro tento obor v období Sochůrkova působení.

Mgr. Denisa Šťastná, Ph.D. je teatroložka se specializací na
scénografii a divadelní fotografii. Od roku 2009 vede Oddělení
sbírek a archivu IDU. Je koordinátorkou Přehlídky divadelní
fotografie, řídí edici České divadelní fotografie. Věnuje se také redakční práci.

Mgr. et Mgr. Věra Velemanová je divadelní historička se zaměřením na scénografii
a dějiny ruské divadelní emigrace v Československu mezi dvěma válkami. S Vojtěchem Lahodou vydala monografii Libor Fára – dílo. Od roku 2000 pracuje v Kabinetu pro studium českého divadla IDU. Je také aktivní členkou Scénografické pracovní skupiny mezinárodní teatrologické organizace FIRT.

Kdy: středa 19. října 2022 v 17.00, IDU, Nekázanka 16, Praha 1 nebo online (Zoom)

FB událost