12. 12.

Videoarchiv – prezervace a katalogizace sbírky pohyblivého obrazu – workshop

Publikováno 29. 11. 2022

Workshop pro oborové profesionály proběhne v pondělí 12. 12. 2022 od 14.30 v pražském kině Ponrepo.

V rámci workshopu budou představeny výsledky tříletého projektu Národního filmového archivu NAKI2 Audiovizuální dílo mimo kontext kinematografie: dokumentace, archivace a zpřístupnění, který je zaměřen na strategii budování a udržování sbírky umění pohyblivého obrazu – videoartu, experimentálního filmu a souvisejících oblastí. Během workshopu budou prezentovány navržené standardy akvizičního procesu, popisu sbírky a technologického zabezpečení.

Workshop je určen zejména pro oborové profesionály pracující v uměleckých sbírkových institucích, archivech, galeriích, muzeích nebo v akademických institucích. Workshop je přístupný volně bez předchozí registrace.

Program najdete zde.

Informace o projektu Videoarchiv najdete na videoarchiv.nfa.cz.