27. 6. — 1. 7.

VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky

Publikováno 16. 6. 2022

Ústav pro českou literaturu AV ČR pořádá VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky.

V roce 2020 uběhlo čtvrt století od chvíle, kdy se po pádu železné opony poprvé mohli společně sejít všichni badatelé o české literatuře a přehlédnout minulost a aktuální stav vlastního oboru. Bouřlivý vývoj humanitních věd i dramatické proměny univerzitního prostředí, odehrávající se na pozadí kulturních, společenských i politických procesů popisovaných jako globalizace, uvedly v následujících desetiletích do pohybu sám obor. Situace literárněvědné bohemistiky je dnes charakterizována nejen bohatstvím teoretických rámců a metodologických pozic, ale také dezintegrací a otřesením institucionální základny bohemistických bádání v těch zemích a regionech světa, kde bohemistika jako samostatný akademický obor zaniká.

Cílem kongresu bude proto rekapitulovat stav i výhledy oboru, a to jak v jeho intelektuální, tak institucionální dimenzi. Jednání bude věnováno vědeckým paradigmatům, které charakterizují současnou literární vědu a jejich postavení v bohemistice a dále i pozici literárněvědné bohemistiky v dnešním akademickém světě a mediálním prostředí, respektive výzvám, kterým bohemistika jako samostatný obor čelí.

Hlavním jednacím jazykem kongresu je čeština (slovenština) a angličtina, výjimečně je možné přihlásit panely a příspěvky v dalších jazycích.

Podrobnosti