9. 2.

Umění, škola, komunita – diskuze & workshop

Publikováno 4. 2. 2022

Online diskuze a workshop v rámci Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání (FUK). Jak využít potenciál umělecko-vzdělávacích projektů pro rozvoj komunity? Jak propojovat jednotlivé aktéry? Jak do rozvoje komunit zapojit děti?

Jak dobře nastavit podmínky takového projektu a jaké jsou bariéry? Jak mohou obce/menší města zajistit dětem kulturní a uměleckou nabídku pro inovaci výuky na základních školách? Jak nastavit projekt tak, aby reagoval na potřeby místní komunity a zapojoval do rozhodování děti? Program pro školy, zástupce obcí, kulturních organizací, ale i rodiče, pořádá Společnost pro kreativitu ve vzdělávání v rámci Festivalu umění a kreativity ve  vzdělávání

Téma bude diskutované na půdorysu projektů realizovaných v obci Zákolany, Jihlavě a Křeseticích na Kutnohorsku.

V diskuzi vystoupí Lucie Wittlichová, starostka Zákolan a historička, Tomáš Žižka, režisér, scénograf a pedagog (DAMU), Zuzana Demlová (Kvas, Jihlava mi není FUK, Eduzměna). Moderovat akci bude Jana Návratová (Institut umění – Divadelní ústav, IDU).

Akce je pořádaná v rámci projektů IKAP II: Inovace ve vzdělávání a Školy pro budoucnost (podpořené Evropskými strukturálními a investičními fondy).

Kdy: 9. 2. 2022 od 17.00 do 19.00

Registrace na . Po potvrzení rezervace obdržíte link.

Cena: zdarma